עדכונים

שיעורים כלליים

זמני תפילות: שחרית – 06:45 | מנחה 15:15 | ערבית בזמן חורף: 19:15 | ערבית בזמן קיץ: 20:00