כולל שוחרי תורה

כולל שוחרי תורה

כולל שוחרי תורה הוא פרויקט ייחודי, במסגרתו מוזמנים גמלאים תושבי האזור לישיבה, ללימוד משותף ולשיעורים ממגוון רבני הישיבה.
אנו מאמינים כי החיבור לעולם התורה אינו מיועד לשכבת גיל מסוימת. רבים מן החברים בכולל מעולם לא חוו חוויה של לימוד תורה לשמה – מי מתוך טרדות פרנסה ומי מתוך נפתולי החיים.

אנו חווים הארה גדולה בבית המדרש מלומדי הכולל. מחד – התלמידים רואים דוגמא אישית לניצול שעות הפנאי, ומקבלים הרבה חיוכים ואהבה, ומאידך – אנו שומעים מהגמלאים כי בעבורם האנרגיה המתפרצת של הצעירים היא הכוח וחדוות הלימוד אותה הם מרגישים. כך נוצרת הכרות וידידות – הגמלאים מזמינים תלמידים לסעודות שבת, ואפילו מנסים לרקום שידוכים. אין דבר נפלא מזה.

לומדי הכולל הם חלק בלתי נפרד מבית המדרש של הישיבה. תלמידי הישיבה נעזרים ועוזרים לגמלאים בלימודיהם, לומדים בחברותות עמם, ומשתפים זה את זה במסקנות שעלו מן הלימוד ומן השיעורים המשותפים.

במסגרת הכולל סדר יום עשיר של לימודים, חיי חברה פעילים, והגמלאים צוברים אוצרות של יידע והתעלות. הם מהווים עבור התלמידים דוגמה אישית – גם לאחר היציאה לפנסיה, לאחר שעבדו 50 שנה וחיתנו את ילדיהם, לימוד התורה הוא בראש מעינם.

ניתן לראות בכל יום בבית המדרש את לומדי הכולל, חלקם מגיעים יומיים בשבוע, וחלקם מדי יום. נושאי הלימוד מגוונים: תנ"ך, גמרא, הלכה. מי שמוביל את הפרויקט הוא הרב ראובן שכטר, בעזרת צוות הרבנים של הישיבה.