צוות הישיבה

צוות הישיבה

ראשי הישיבה

הרב צפניה דרורי

ראש הישיבה ורב העיר

הרב צפניה דרורי

ראש הישיבה ורב העיר

office@yk8.org.il
050-5279662

הרב ישראל קירשטיין

ראש הישיבה ור"מ שיעור א'

הרב ישראל קירשטיין

ראש הישיבה ור"מ שיעור א'

israelkirstein@gmail.com
050-4122815

הרב אריאל ברקאי

ראש הישיבה ור"מ שיעור ה'

הרב אריאל ברקאי

ראש הישיבה ור"מ שיעור ה'

relb@yk8.org.il
052-6071746

ר"מים

הרב אריה קסלר

ר"מ מלווה שיעור א'

הרב אריה קסלר

ר"מ מלווה שיעור א'

arie.kesler@gmail.com
052-7203676

הרב ישי לוינגר

ר"מ מלווה שיעור א'

הרב ישי לוינגר

ר"מ מלווה שיעור א'

yk8yk8@gmail.com
052-3342245

הרב אהוד זנד

ר"מ שיעור ב'

הרב אהוד זנד

ר"מ שיעור ב'

ehzand@gmail.com
050-8764975

הרב צבי פוקס

ר"מ שיעור ד'

הרב צבי פוקס

ר"מ שיעור ד'

zvi135@gmail.com
052-3121648

הרב ראובן שכטר

ר"מ בישיבה

הרב ראובן שכטר

ר"מ בישיבה

ruti_she@walla.com
052-6070399

הרב מאיר בר תקווה

ר"מ בישיבה

הרב מאיר בר תקווה

ר"מ בישיבה

noabartikva@gmail.com
052-3114017

הרב חיים רז

ראש הכולל

הרב חיים רז

ראש הכולל

sh.ha.raz@gmail.com
052-3115451

צוות הישיבה

אליאב סמואל

מנהל הישיבה

אליאב סמואל

מנהל הישיבה

office@yk8.org.il
054-7586090

חיים בומש

גיוס משאבים

חיים בומש

גיוס משאבים

office@yk8.org.il
052-6071742

אורי אברמוביץ'

מנהל מטבח

אורי אברמוביץ'

מנהל מטבח

unavram1@gmail.com
052-6071744

לאה בוקובסקי

מנהלת המשרד

לאה בוקובסקי

מנהלת המשרד

office@yk8.org.il
050-6736693

שמעון אוחנה

מנהל תחזוקה

שמעון אוחנה

מנהל תחזוקה

office@yk8.org.il
052-5402046

מיכל נתן

גיוס משאבים

מיכל נתן

גיוס משאבים

michal.natan.1959@gmail.com
052-5665461